Xe nâng điện hiệu TOYOTA, đã qua sử dụng"

Công ty TNHH TMDV XNK Thế Hệ Mới:

Công ty dự kiến nhập khẩu "Xe nâng điện hiệu TOYOTA, đã qua sử dụng" từ Nhật Bản, chạy bằng điện từ bình ắc quy, công dụng là để nâng hàng nhẹ. Công ty xin tư vấn:

1/ Thủ tục hải quan nhập khẩu xe nâng điện nêu trên?

2/ Mã H.S CODE, thuế nhập khẩu và VAT?

1/ Mã HS:

- Căn cứ vào Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Căn cứ vào Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa năm 2007 của Hội đồng hợp tác Hải quan thế giới (HS 2007).

- Căn cứ vào Biểu thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2014 ban hành theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014, thì mặt hàng:

+ Xe nâng điện như Công ty mô tả có thể tham khảo phân loại mã HS 8427.90.00; Thuế suất thuế NK thông thường: 0%; Thuế suất GTGT: 10%.

Lưu ý, căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của Công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Trung tâm phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.

2/ Chính sách hàng hóa:

Mặt hàng “xe nâng điện đã qua sử dụng” nhập khẩu từ Nhật Bản không thuộc diện cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ nên công ty có thể làm thủ tục nhập khẩu như hàng hóa thông thường khác.

Căn cứ điểm 3, Phần 5 thuộc trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải theo Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng (Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ) thì mặt hàng xe nâng hàng thuộc diện phải kiểm tra chất lượng nhà nước khi nhập khẩu.

Thủ tục hải quan xuất nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều 16, Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài Chính.

Nguồn: Website Hai quan Dong Nai

 

Facebook