Lốp xe nâng đã qua sử dụng
  • Lốp xe nâng đã qua sử dụng

Lốp xe nâng đã qua sử dụng

Mã sản phẩm:
Lốp xe nâng đã qua sử dụng : Mới 70% - 90% Thông số :4.00-8, 5.00-8, 6.00-9, 6.00-15, 6.50-10,7.00-12, 7.00-15, 7.50-15, 8.15-15, 8.25-15, 250-15, 300-15, 7.50-16, 9.00-20, 10.00-20, 11.00-20, 12.00 20, 8.15-15, 8.25-15, 300-15.....
Chi tiết

Facebook