NƯỚC CẤT BÌNH ACQUY XE NÂNG
  • NƯỚC CẤT BÌNH ACQUY XE NÂNG
  • NƯỚC CẤT BÌNH ACQUY XE NÂNG

NƯỚC CẤT BÌNH ACQUY XE NÂNG

Mã sản phẩm: NƯỚC CẤT BÌNH ACQUY XE NÂNG
Hàm lượng tiêu chuẩn nước cất bình ắc quy xe nâng. Hàm lượng cặn: SiO2 mg/l ≤ 1 Amoniac và muối amoni (NH4), mg/l ≤ 0,05 Sunfat (SO4), mg/l ≤ 1 Clrua (Cl), mg/l ≤ 1 Sắt (Fe), mg/l ≤ 0,03 Đồng (Cu), mg/l ≤ 0,001 Nhôm (Al), mg/l ≤ 0,01 Độ cứng (Ca + Mg), mg/l ≤ 2 pH 5,5-6,5 Độ dẫn điện riêng, MS.cm-1 ≤ 5 Tổng chất rắn hoà tan (TDS) ≤3
Chi tiết

Facebook